Waarom het belangrijk is om mee te doen met de Anjeractie en nóg belangrijker om te doneren!

Normal 2bf5cc3e9b7806d7129dabd28a6feae096d1c67f
10-03-2017 | 12:00

Gemiddeld 7.000 aanvragen per jaar krijgt het Cultuurfonds en globaal kan de helft ervan gehonoreerd worden. Daar is elk jaar zo'n 30 miljoen euro mee gemoeid. Of het zinvol is een aanvraag in te dienen kunt u snel vaststellen via de 'richtlijnenwijzer' die u kunt downloaden via onze site.

ZINGmagazine

Yvette Hoogerwerf van het Cultuurfonds legt uit dat alleen stichtingen en verenigingen een aanvraag kunnen indienen. Structurele subsidies verstrekt het Cultuurfonds niet: het fonds is er niet om gaten in de verenigingsbegroting te dichten.

Het Cultuurfonds heeft naast een landelijk bureau, ook twaalf provinciale afdelingen. Die laatste behandelen de projecten met een plaatselijke of regionale uitstraling. De Anjeractie is bij het grote publiek het meest bekend. Voor verenigingen en stichtingen is dit interessant omdat zij de helft mogen houden na het behalen van het minimale streefbedrag van € 100,-.

Om het gehele artikel uit ZINGmagazine te lezen kunt u hier klikken.